• Плоски селективни панели

  Акваклима предлага разнообразни решения за монтаж на Вашите слънчеви панели за топла вода

Слънчевите инсталации за топла вода навлизат все по-широко в бита на българина. И това е съвсем логично! В България количеството на слънчеви дни в годината е средно около 240 – 250 дена , в зависимост от географското положение на конкретния обект.

Акваклима е сертифициран партньор на Елдом ИнвестДоверете се на професионализма на „Акваклима”. Ние сме от пионерите в изграждането на слънчеви инсталации и дългогодишният опит ни е научил да дадем най-рационалното решение за всеки конкретен инвеститор. С гордост заявяваме, че сме изпълнили едни от най-мащабните проекти в това отношение ( за хотели, балнеология и почивни бази ), както и сме задоволили потребностите на малки и индивидуални възложители. Нашите професионални качества са оценени от производител като „Елдоминвест”, който ни е делегирал правата да продаваме и монтираме техните изделия на територията на Република България.

Предимствата на соларните системи

 • Екологично чиста енергия;
 • Изключително ниски енергийни разходи;
 • Проста, надеждна и ефективна система;
 • Много бърза възвращаемост на вложените в изграждането на системата средства;
 • Практически неизчерпаем източник на енергия – слънцето!

 

Ценова Листа Слънчеви панели DE DIETRICH

 

Вакуумно - тръбни колектори

Вакуумно-тръбните колектори имат по-добро КПД от плоските колектори и са особено ефективни в студените месеци на годината. Конструктивно това е „тръба в тръба”. Във вътрешната тръба е разположен меден абсорбер със селективно покритие. Слънчевата радиация се поема от абсорбера и се предава на колектор, през който минава флуида ( незамръзващ агент ). Втората тръба е „обсадна”. Нейната роля е да осигури обема между двете тръби, като от този обем е изтеглен въздуха и се създава вакуум. Вакуума в случая е топлоизолацията изолираща вътрешната „топла” тръба от околната среда.

Недостатък на вакуумно-тръбните панели е по-високата цена и по-голямата уязвимост на външната тръба от градушки.

 

Плоски селективни колектори

Плоските селективни панели са изключително здрави и надеждни във времето. Имат около 15 % по-ниско КПД през зимните месеци, в сравнение с вакуумно-тръбните, но през летните месеци този % е не по-висок от 5-6%. Конструктивно те представляват 2 колектора, свързани с медни тръби, през които тече флуида ( незамръзващ агент). За тръбите лазерно са заварени медни ламели със селективно покритие. Селективното покритие осигурява поемането на топлите вълни в инфрачервения сектор и отблъскването на студените ултравиолетови вълни.

Предимство на плоските селективни панели е по-ниската цена, дълъг живот и елементарна поддръжка. Недостатък – по-ниското КПД през зимните месеци.

Независимо с кой вид панели ще бъде изградена една слънчева инсталация има няколко изключително важни обстоятелства, които регламентират правилната експлоатация и надеждност на системата!

 • Изложението на панелите. Идеален вариант – чист юг.
 • Ъгъла „на атака” на панела спрямо хоризонта. При сезона работа (само лятото) ъгъла е по-малък, а при целогодишна работа на системата се препоръчва 45°.
 • Добрата изолация на тръбите, осигуряваща минимални загуби на топлина и повишаване на КПД на системата.
 • Правилен монтаж и надеждна автоматика, осигуряващи безаварийна работа на системата и бърза възвращаемост на инвестицията.