Отоплителната инсталация е един от най-важните компоненти за създаване на уют и комфорт във всеки дом и същевременно е най-енергоемкото перо във всеки бюджет. Многогодишният опит е показал, че към този въпрос трябва да се подхожда изключително внимателно и отговорно. Ние, от Акваклима, можем да ви предложим ПЪЛЕН ИНЖЕНЕРИНГ – от проектирането до доставката, монтажа и сервиза ( гаранционен и извънгаранционен ) на отоплителната инсталация! Изпълнили сме много обекти както за големи битови и обществени сгради, така и за малки еднофамилни къщи и апартаменти. Внимателно се запознаваме със спецификата за всеки конкретен обект и се стремим да дадем най-рационалното решение на нашият възложител. Така му спестяваме средства не само за първоначалната инвестиция, а и в процеса на дългогодишна експлоатация на системата.

Всеки може да получи по различен начин информация за различните видове котли, тръбни разводки и компоненти на отоплителната инсталация, но това си остава само на ниво "ИНФОРМАЦИЯ". Доверете се на опита и професионализма на Акваклима, за да получите най-изгодното за Вас предложение !

Всяка отоплителна инсталация се състои от няколко основни компонента:

  • Котел
  • Тръбна разводка
  • Радиатори ( конвектори ) или подово отопление със серпентини
  • Автоматика и управление.

 

Котли

Котли на твърдо гориво

Най-старият и доказал се в годините. Евтини консумативи (дърва и въглища). Непретенциозен. Основен недостатък – слаба автоматизация и необходимост от често зареждане, почистване и обслужване. Изхвърля  големи количества твърди частици в атмосферата.  В масовите производства са с мощност до 50-60 КВт. Има производители на стоманени котли със значително по-голяма мощност 150 – 200 КВт. Подходящ както за индивидуални жилища, така и за по-големи обществени сгради и производствени халета.

Към този вид котли може да се добави и пиролизния котел. Основно предимство на този вид котли е високото КПД и високата автоматизация на горивния процес. Недостатък – изисква да се гори само дърва с много ниско съдържание на влага.

 Ценова Листа Котли на твърдо гориво DE DIETRICH

 

Газови котли

Газовите котли все по-масирано навлизат в бита на българина. Имат много широк диапазон от мощност, което ги прави пригодни както за индивидуални домове и апартаменти, така и за покриване на нуждите от топлинна мощност на огромни потребители – заводи, парници и цели жилищни квартали при централен ТЕЦ. Газовият котел е с много  висока автоматизация.  Основен недостатък – пригоден само за места с изградена газопреносна мрежа. Висока пожаро и взривоопасност. Ако се ползва горелка на пропан-бутан ( където няма изградена газопреносна мрежа ) има строги изисквания за местоположението и експлоатацията на газовото стопанство, както и на котелното помещение.

 

Котли с нафтови горелки

Котлите с нафтови горелки бяха с огромно приложение до скоро в България. Много широк диапазон от мощност, покриващ нуждите както на индивидуалния потребител, така и на крупни жилищни, обществени и производствени инсталации. Много висока автоматизация. Основен недостатък – висока цена на горивата, специфични изисквания за нафтовото стопанство. Висока пожароопасност.

Котли с пелетни горелки и пелетни камини

От няколко години започна масовото ползване на пелетни котли и камини. Този вариант съвместява предимствата на котлите на твърдо гориво с високата автоматизация на останалите видове котли. Основен недостатък – цената на качествените пелети е значително по-висока от цената на дървата за огрев и въглищата.

Изискват сухо и проветриво помещение с голям обем за съхранение на пелетите.

Ценова Листа Пелетни Котли SIMPEX

 

Електрически котли

Електрокотлите продължават да са предпочитан източник на топлина за индивидуални жилища, апартаменти и малки производствени и складови помещения. Основни предимства на електрокотела – изключително висока автоматизация, висок КПД,  малки габаритни размери, не се нуждае от помощни стопанства за складиране на горивата, лесен за монтаж и експлоатация, достъпен за всяко кътче на страната. Основен недостатък – сравнително високата цена на електроенергията.

                                                                                                Ценова Листа Електрически котли ЕКОТЕРМАЛ

Тръбна разводка

Тръбната разводка е много важна част от всяка отоплителна инсталация. Правилното пресмятане на хидравличните съпротивления води до безпроблемна работа на цялата система. Обикновено се ползват полипропиленови тръби ( стабилизирани с алуминиева вложка ) и медни тръби от котелно до етажни разпределителни колектори. Захранването на радиатори и конвектори от колекторната кутия става с полиетиленови тръби също обикновено стабилизирани с алуминиева вложка.

 

Радиатори (конвектори)

Радиаторите и конвекторите са най-видимата за хората част от една отоплителна инсталация. Техният дизайн е от съществено значение за интериора. Ние от Акваклима като дистрибутори на „Рувекс” АД можем да предложим на нашите клиенти радиатори и конвектори от водещи производители в Европа.

Подово отопление

Подовото отопление се характеризира с равномерното разпределение на топлинния поток по цялото помещение от кота „нула”. Изключително приятно като усещане  и удобно за експлоатация. Като приложение – в помещения, където няма изолиращи материали на пода ( паркети, килими и т.н. ) Най-добро приложение в комбинация с радиатори или конвектори. Основен недостатък – инертност.

 
 

Автоматика и управление

Автоматиката е съществен елемент от всяка отоплителна инсталация. Благодарение на нея се намаляват загубите на  енергия, постига се максимален комфорт и се намалява човешкия фактор в експлоатацията. Ние можем да предложим на нашите клиенти автоматика и управления от водещи фирми като „Херц”, „Данфос” „Джакомини”.